Ένα Mosaico τέχνης στην Αθήνα συνέντευξη στην Athens Voice