Αναρτήσεις

From X to Z – Generations through Polaroids - Έκθεση Φωτογραφίας της Villy Calliga

Ένα Mosaico τέχνης στην Αθήνα συνέντευξη στην Athens Voice

exhibition ''marginalia'' 14-28 january 2023

Δέκα ασπρόμαυρα έργα

μικροπράγματα

Φ του φωτός

Ρευστότητα 2

Ρευστότητα 1